Onze methoden

Onze methoden

In de afgelopen decennia zijn veel krachtige verandermethodieken ontwikkeld die het mogelijk maken mensen actief te betrekken bij het verbeteren van hun bedrijf, instelling of (leef)gemeenschap. Deze aanpakken vormen de basis voor ons werk. Whole Scale Change, ook wel Large Scale Intervention genoemd, staat centraal. Daarnaast maken we gebruik van Future Search, Open Space Technology, The Conference Model en Scenario Planning: specifieke methoden die het mogelijk maken om met veel mensen tegelijkertijd aan verandering, ontwikkeling of probleemoplossing te werken.


Whole Scale™ Change

De Whole Scale Change (WSC) methodologie is een systeembrede aanpak die organisaties, hun leiders en hun medewerkers helpt bij het realiseren van veranderingen. Door de gezamenlijke kennis, wijsheid en inzet te bundelen. Door al lerend van elkaar te organiseren en ontwikkelen. Met als doel succesvol aan de eisen en uitdagingen van een veranderende wereld tegemoet te komen. WSC is sterk gebaseerd op de gedachte dat verandering in een organisatie (of gemeenschap) pas kan plaatsvinden als ook de betekenisgeving verandert. Dat gebeurt met behulp van participatie, dialoog en zelforganisatie.

Meer informatie over Whole Scale™ Change


Future Search

De Future Search methodiek wordt ingezet om met een zorgvuldig samengestelde groep een visie op de toekomst te vormen en actieplannen te maken om die toekomst te realiseren. Deelnemers doorlopen in een Future Search Conferentie de fasen verleden, heden, toekomst en actieplanning. Een Future Search begint met het gezamenlijk delen en analyseren van informatie over het heden en eindigt met een gezamenlijke visie en plannen om die visie te realiseren.

Meer informatie over Future Search


Open Space Technology

Open Space biedt kleine, maar vooral ook grote groepen mensen de mogelijkheid om rond een centraal thema gesprekken met anderen aan te gaan op basis van gedeelde interesse. De deelnemers bepalen zelf de centrale thema's en geven zelf leiding aan de gesprekken. Het is een open proces waarbij de gesprekken plaats vinden in concentrische cirkels.

Meer informatie over Open Space Technology


The Conference Model

Dick en Emely Axelrod liepen bij het herontwerpen van organisaties aan tegen de beperkingen van de gangbare veranderkundige benaderingen. Zij ontwikkelden als alternatief "The Conference Model" (1992). The Conference Model is qua uitgangspunten sterk gebaseerd op een combinatie van de theorie achter het ontwerpen en implementeren van zelfsturende teams, en de grootschalige Future Search methode.

Meer informatie over The Conference Model


Scenario Planning

In een wereld die steeds complexer wordt neemt ook de onvoorspelbaarheid toe. Vertrouwen op één visie op de toekomst maakt organisaties kwetsbaar en kan rampzalige gevolgen als beslissingen verkeerd uitpakken. Hoe kom je erachter welke keuzes in de toekomst gunstig zullen uitpakken? Een hulpmiddel daarbij is Scenario Planning.

Meer informatie over Scenario Planning


The Change Handbook

Bij MPuls hebben we ervaring met een breed scala aan verandermethoden, voor een diversiteit aan vraagstukken. Ga naar www.thechangehandbook.com voor een beschrijving van diverse participatieve verandermethoden of:

Bestel het boek via bol.com

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.