Strukton Rail is het voorbije decennium succesvol uitgegroeid tot een toonaangevende aannemer in de spoorsector in binnen- en buitenland. De groei en ontwikkeling van portfolio en organisatie was overeenkomstig de midden jaren ’90 geformuleerde strategische visie. Voor eerste 10 tot 15 jaar van de 21e eeuw was (her)ijking daarvan aan de orde. Om de aanwezige kennis en ervaring binnen het concern te benutten en om te komen tot een gedragen implementatie is gekozen voor een breed opgezet participatief traject onder het motto “vooruit en kijk!”. Om oogkleppen te vermijden en goed aangesloten te zijn bij de wereld van straks zijn ook jonge mensen van buiten betrokken. In de loop van 2005 zijn - verspreid over zes maanden in verschillend verband – drie groepen bij elkaar geweest in afzonderlijke sessies:

De deelnemers deden het eigenlijke werk in onderlinge interactie, ook in huiswerktrajecten. MPuls verzorgde het ontwerp, de organisatie, de begeleiding en de logistiek van het traject en de sessies en bracht vakinhoudelijke kennis in.

Terwijl het ManagersTeam doorredeneerde op basis van de bestaande visie en haar waarnemingen over business en businessomgeving, met een scope naar 2015 tot 2020, zorgden de twee andere groepen voor prikkelende inbreng van buitenaf. In de eerste fase droegen zij met behulp van Scenario Planning mogelijke scenario’s aan waarbinnen de business zich zou kunnen gaan afspelen, wereldwijd en specifiek in Europa. In de tweede fase brachten zij naar aanleiding hiervan hun strategische keuzes in. In een gezamenlijke slotsessie zijn de conclusies en besluiten van het ManagersTeam tegen het licht gehouden.

Tijdens het traject is binnen het concern uitgebreid gecommuniceerd over de resultaten. Na het traject is een opvolgsessie met de top 200 van het bedrijf georganiseerd waarin de plannen zijn doorgesproken en verder vertaald naar de eigen verantwoordelijkheidgebieden. Dit alles heeft geleid tot belangrijke vernieuwingen in en aanscherpingen van de visie en de strategie van Strukton Rail. Dat zal de komende jaren binnen en buiten het concern merkbaar worden. Vooral ook omdat deze visie nu breed ingebed is in hoofden en harten van sleutelfiguren en een belangrijk deel van de mensen van Strukton Rail.

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.