Cheese on the Menu

FrieslandCampina Cheese

Opdrachtgever:
Management Team FrieslandCampina Cheese

Projectomschrijving:
Begeleiding van ontwerp, implementatie en nazorg van een grootschalige strategie- en cultuurveranderingstraject.

Bijzonderheden:

 • Organisatie met meerdere locaties in Nederland
 • Maatwerkprogramma's per locatie
 • Combinatie van communicatie (o.a. met corporate storytelling), participatie en ondersteuning
 • Intensieve samenwerking van MPuls met HR en het leiderscollectief

Aanpak:
Combinatie van workshops met het leadershipteam (top50), workshops met MT en plantteams, diverse grootschalige bijeenkomsten met leiders, werknemersvertegenwoordiging en medewerkers (25 tot meer dan 100 deelnemers), communicatiesupport, coaching en counselling.

Cases

Gemeente Bergen FrieslandCampina Domo Gemeente De Bilt Strukton Rail De toekomst van werk Wereldomroep FrieslandCampina Cheese FrieslandCampina Benelux
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title

Cheese on the Menu

Operational Excellence organisatiebreed implementeren met Whole Scale Change

FrieslandCampina Cheese is een werkmaatschappij van Royal FrieslandCampina. De OpCo Cheese verwerkt ruim 4,5 miljard kilo melk per jaar, afkomstig van de leden-melkveehouders van de coöperatie en produceert en verkoopt wereldwijd kaas. Het bedrijf heeft 9 productielocaties in Nederland, 5 verpakkingslocaties in Europa, en het hoofdkantoor in Amersfoort. Verkoopkantoren zitten in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Griekenland en Rusland. Er werken ca. 2200 medewerkers.
In de snel veranderende wereld van kaas wil Cheese zich onderscheiden door te kiezen voor het Operational Excellence business model. Daarin zijn optimaal gebruik maken van schaalvoordelen, continu verbeteren, leren van elkaar en een marktgerichtere manier van werken cruciaal.

Cheese on the Menu: Ontwikkelen van gedrag en cultuur

Om deze ambities te realiseren is een cultuurverandering nodig in het hele bedrijf. De doelen bij de start van het proces:

 • Iedereen aansluiten op de gekozen ambitie en strategie van de werkmaatschappij
 • Betekenisgeving voor medewerkers op alle niveaus in termen van cultuur en gedrag
 • Samenwerking tussen afdelingen en fabrieken vergroten om leren van elkaar mogelijk te maken
 • Leiders en veranderaars in staat stellen om de benodigde cultuurontwikkeling te realiseren.

Kortom, het realiseren van een manier van werken die past bij een bedrijf dat zich wil onderscheiden door Operational Excellence met een gedeelde focus op betrouwbaarheid van processen ten behoeve van een betere performance op veiligheid, kwaliteit, klantwaarde en kosten.

MPuls heeft ondersteund bij de implementatie van de strategie die nodig is om van FrieslandCampina Cheese een costleader te maken. Alle medewerkers zijn geïnformeerd en actief betrokken om hun bijdrage aan de gewenste toekomst te leveren. Hierbij staan het creëren van overzicht, aansluiting, verbinding en betekenisgeving op alle niveaus in de organisatie centraal.

Bouwstenen

In totaal is ruim 3 jaar uitgetrokken voor het Cheese on the Menu programma, dat is opgebouwd uit een breed palet aan tools, interventies en werkvormen.

 • MT meetings voor alignment en regie/monitoring gedurende het proces
 • Werkconferenties met het leiderscollectief
 • Definitie van Desired Cultural State
 • Interviewronde met een dwarsdoorsnede van 60 medewerkers om vast te stellen welke cultuur-en gedragsaspecten ontwikkeld moesten worden
 • Storytelling als basis voor de communicatie-aanpak
 • Workshops met lokale plantteams (Locatieteam en middenkader)
 • Diverse werkbijeenkomsten met alle medewerkers per locatie (20-350 p.)
 • Actieve rol van medezeggenschap in ontwerp en realisatie
 • Coaching van leiders

Resultaten

De opbrengst van al die inspanningen liegt er niet om! Van verlieslatend bij de start is de OpCo veranderd in een winstgevende werkmaatschappij die sterk bijdraagt aan het totaalresultaat van het FrieslandCampina concern. Alle medewerkers zijn aangesloten op de ambities en de strategie, en er is een sterk besef dat – juist bij een costleader strategie – veiligheid, kwaliteit en klantfocus net zo belangrijk zijn als kosten, rendement en volume. Er zijn structurele verbindingen tussen afdelingen gelegd rondom key accounts en het functioneren van de keten in termen van afstemming en uitwisseling van best practises is enorm verbeterd. Het draagvlak voor de verandering is groot, net als de trots op ‘het voor elkaar krijgen’. De diverse disciplines en locaties zijn zelfstandig in staat om effectief leiding/sturing te geven aan (continue) cultuur- en gedragsontwikkeling. Leiders ontwikkel(d)en hun vaardigheden en HR Managers zijn nu veel beter geëquipeerd en geïnspireerd om een actieve rol te vervullen als veranderaar/change agent.

Naar boven

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.