Winning Company

FrieslandCampina Benelux

Opdrachtgever:
FrieslandCampina Benelux

Projectomschrijving:
Ontwerp en begeleiding van participatief strategietraject ‘Winning Company’. Totale doorlooptijd ruim 1 jaar.

Bijzonderheden:

 • Breed gedragen doorvertaling van visie en missie naar strategische sterambities met ondersteunende initiatieven.
 • Participatief traject waarin medewerkers op basis van drive en vrijwilligheid de ruimte krijgen om zelf actief bij te dragen aan de bedrijfsambities.
 • Organisatie van een ‘Winning Company Competitie’.

Aanpak:
Combinatie van workshops met het MT, werkconferenties met het leadershipteam, een grootschalige bijeenkomst met meer dan 250 medewerkers en 20 initiatiefteams die de ambities realiseren.

Cases

Gemeente Bergen FrieslandCampina Domo Gemeente De Bilt Strukton Rail De toekomst van werk Wereldomroep FrieslandCampina Cheese FrieslandCampina Benelux
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title

Winning Company

Samen werken aan ambities

Over FrieslandCampina Benelux

FrieslandCampina Benelux is een werkmaatschappij van de divisie Consumer Products Europe van Royal FrieslandCampina. Royal FrieslandCampina is een multinationale onderneming die natuurlijke, voedingsrijke en hoogwaardige zuivelproducten en ingrediënten produceert en vermarkt. Smaak, gezondheid, gemak en betrouwbaarheid staan daarbij centraal. De jaaromzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. bedraagt, op basis van de cijfers van 2009, 8,2 miljard euro. De onderneming telt 20.000 medewerkers en beschikt over circa 100 productielocaties en verkoopvestigingen in 24 verschillende landen.

FrieslandCampina Benelux is de werkmaatschappij die zich bezighoudt met de vermarkting van merkartikelen in koelverse zuivelspecialiteiten, vruchtensappen en lang verse zuivel in de Benelux. Consumenten kennen het bedrijf van merken als Campina, Mona, Chocomel, Fristi, Milner, Optimel, Appelsientje, Coolbest, Taksi en Extran. De werkmaatschappij biedt werk aan ruim 300 medewerkers.

Nieuw perspectief

Omdat FrieslandCampina Benelux is ontstaan uit de merkenhuizen van twee (voorheen concurrerende) bedrijven voelde het Management Team in het najaar van 2009 de behoefte om een nieuwe set van gezamenlijke waarden en doelen te formuleren. Een nieuw uitdagend toekomstperspectief waar men samen aan kon werken.

Participatieve veranderaanpak met Whole Scale Change

Het Management Team was overtuigd dat het veranderen van de bedrijfscultuur van vitaal belang zou zijn om een ‘winning company’ te worden. Maar hoe organiseer je dat? Een cultuurverandering is immers niet projectmatig ‘in te voeren’. De ervaring leert dat cultuurveranderingen meer kans van slagen hebben als zoveel mogelijk mensen op sleutelposities actief betrokken zijn in het proces van definiëren van zowel de beoogde ambities als bij de aanpak die daarvoor nodig is. Mensen ondersteunen graag dingen waaraan ze zelf hebben bijgedragen en daarom heeft het Management Team ervoor gekozen om haar ‘direct reports’ actief te betrekken bij het definiëren van de ambities en implementatieaanpak. Het MT heeft daarom voor Whole Scale Change als onderliggend veranderparadigma gekozen en voor MPuls als ontwerper en begeleider van het verandertraject.

Samen betekenis geven aan ambities (eind 2009-begin 2010)

Het Management Team had de wens uitgesproken om een ‘Winning Company’ te willen worden in Nederland en heeft hiervoor een ‘Concept Visie & Missie’ ontwikkeld. Tijdens een event van twee dagen in februari 2010 hebben de MT leden met hun ‘direct reports’ in een open dialoog die visie en missie getoetst en verrijkt. Tegelijkertijd heeft men op een geïnspireerde manier invulling gegeven aan de te voeren strategie en daaruit zijn zes duidelijke, betekenisvolle , sterambities geformuleerd die bijdragen aan de realisatie van het doel: het creëren van duurzame winstgevende groei.

Samen formuleren van initiatieven en medewerkers laten aanhaken (medio 2010)

Tijdens een tweede event op 17 juni 2010 heeft dezelfde groep een ‘review’ gedaan op de zes sterambities. Daarna is per sterambitie een aantal initiatieven geformuleerd waarvan men gezamenlijk de overtuiging had dat dat zou zorgen voor de realisatie van de sterambities. In totaal ontstonden ruim 20 initiatieven. Voor elk afzonderlijke initiatief is – weer in samenspraak – het beoogde succes geformuleerd. Uit de groep ‘direct reports’ is voor elk initiatief een ‘teamcaptain’ opgestaan die een initiatief naar zich toe heeft getrokken. Op 18 juni 2010 is een ‘Kraampjesmiddag’ georganiseerd waarin de ‘teamcaptains’ met veel overtuiging hun initiatieven hebben aanbevolen bij de overige medewerkers. Medewerkers werden uitgenodigd om vrijwillig aan te haken bij het initiatief dat hen aansprak. Dat leverde ruim 250 aanhakers op waardoor de teams bemenst waren op basis van de persoonlijke drive van medewerkers. Bekijk hieronder de video voor een impressie van beide dagen.

Ruim 20 crossfunctionele teams aan de slag (najaar 2010 – begin 2011)

In het derde en vierde kwartaal van 2010 hebben de teams hard gewerkt aan de initiatieven. Aanvankelijk met het bepalen van hun scope, aanpak en ‘deliverables’ en daarna met de realisatie van hun plannen. Vanuit het MT zijn sponsoren benoemd die per sterambitie ondersteuning en bijsturing bieden aan de ‘teamcaptains’. Regelmatig zijn ‘captainsmeetings’ gehouden waarin ‘captains’ met elkaar konden delen wat wel en niet werkte in hun teams. Er is op uitgebreide schaal gecommuniceerd over de resultaten die werden geboekt en er is een Winning Company Competition opgezet waarbij maandelijks een maandprijs was te winnen voor het best presterende team.

Verankering in de business (voorjaar 2011)

De teams hebben ervoor gezorgd dat de resultaten die zij hebben opgeleverd een plaats hebben gekregen in de bestaande structuren en processen. Ter illustratie staat hieronder een aantal concrete resultaten die zijn opgeleverd en verankerd:

 • Een inwerktraject voor nieuwe medewerkers is ingevoerd.
 • Een medewerkerstevredenheidonderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd.
 • Beleidsplan voor duurzaam ondernemen is omarmd door het MT.
 • Intervisiegroepen zijn opgestart voor leidinggevenden om te leren van elkaar.
 • Er is een ‘Inhousedag’ georganiseerd om eindejaarsstudenten te rekruteren.
 • De mogelijkheden van ‘social media’ worden actief ingezet om klanten te binden.
 • Ruim 20 basisprocessen zijn beschreven en geauditeerd om efficiency in bedrijfsprocessen te creëren.
 • Medewerkers zorgen zelf voor het creëren van merkenvoorkeur in hun eigen sociale netwerken.
 • Concrete aanpassingen zijn doorgevoerd in het productieproces om de ‘CO2-footprint’ te reduceren.
 • Een verkiezing van ‘het beste idee van FC Benelux’ heeft ruim 100 innovatieve ideeën opgeleverd van medewerkers voor marktontwikkeling of productinnovatie.
 • etc…

Naast concrete ‘deliverables’ ook procesresultaten geboekt

Naast de harde resultaten die dit programma heeft opgeleverd, heeft het proces dat de mensen in deze organisatie hebben doorgemaakt ook waarde gehad voor de integratie van mensen met verschillende achtergronden. Mensen zijn dichter tot elkaar gekomen en weten waar ze samen voor aan het werk zijn. De ambities werken verbindend en mensen weten elkaar makkelijker te vinden doordat ze elkaar beter hebben leren kennen.

Naar boven

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.