De Wereldomroep

De Wereldomroep

Opdrachtgever:
Directie van Radio Nederland Wereldomroep

Projectomschrijving:
Het formuleren van weloverwogen, effectieve en aantrekkelijke strategische adviezen voor de toekomst van de organisatie van de kant van de medewerkers als advies aan de directie en bestuur.

Bijzonderheden:

 • Anticiperen op veranderingen in de publieke omroepsector inclusief reductie van budget.
 • Rekening houden met structureel gebrek aan data over klantenprofielen en voorkeuren (te duur en te complex) met als gevolg een logische neiging tot interne gerichtheid.

Aanpak:
Serie van grootschalige meetings en uitwerk-workshops op basis van Future Search en Scenario Design.

Cases

Gemeente Bergen FrieslandCampina Domo Gemeente De Bilt Strukton Rail De toekomst van werk Wereldomroep FrieslandCampina Cheese FrieslandCampina Benelux
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title

De Wereldomroep

Een participatieve verkenning naar de Wereldomroep van de toekomst

Het project start als zo’n 60 medewerkers van ‘de werkvloer’ en het middenkader zijn ingegaan op de uitnodiging van de directie om na te denken over de toekomst van de Wereldomroep aan de hand van de volgende vragen:

“Wat is de optimale rol met de meeste toegevoegde waarde die de Wereldomroep kan spelen voor Nederland en de Wereld in de komende jaren. Hoe kan dat efficiënt gerealiseerd worden met de beperkte beschikbare middelen?”

Omdat de Wereldomroep over relatief weinig feedback van luisteraars kan beschikken is in dit traject gekozen om te werken met behulp van scenario’s voor de mediawereld. Hierdoor kon voorkomen worden dat er sprake zou zijn van te sterke interne gerichtheid. Het traject krijgt de naam ELIO: externe legitimatie, interne oriëntatie.

De belangrijkste stappen in het proces waren:

 • Vaststellen van de kaders voor beantwoording van de vraag met de top van de organisatie;
 • Een enquête onder alle medewerkers om input te krijgen voor het proces en de inhoud;
 • Het toetsen en verbeteren van de aanpak met de directie, de Raad van Toezicht en medewerkers;
 • Een participatieve sterkte en zwakte analyse van de organisatie en een analyse van de belangrijke ontwikkelingen;
 • Samen bouwen van 3 scenario’s voor de media in de wereld van morgen;
 • In multidisciplinaire uitwerkteams vaststellen van de optimale rol van de Wereldomroep binnen elk van deze scenario’s en onderzoeken van strategische keuzes binnen elk van deze scenario’s;
 • Het integreren van de strategische keuzes uit alle scenario’s in een gezamenlijke follow-up bijeenkomst, met als doel tot een optimale mix te komen;
 • Het aanbieden van de resultaten aan de directie.


In combinatie met de eigen ideeën over de wenselijke toekomst van de Wereldomroep van de medewerkers als ervaringsdeskundigen leverde dit uiteindelijk een uitgebreide rapportage van strategische adviezen voor de Wereldomroep op. Verder leidde de betrokkenheid van medewerkers tot grote bereidheid om hier in samenspel met directie en bestuur werk van te maken.

Naar boven

Wij

Mensen / Profiel
Ambities / Kernwaarden


Volg ons op:

Visie

In elke organisatie is een immens potentieel aan energie, creativiteit en intelligentie aanwezig om ambities waar te maken en problemen op te lossen. Met onze methodische en participatieve veranderaanpak wordt de energie en inzet van medewerkers optimaal benut. Dat maakt organisaties blijvend sterker.